1-میگم خیلی بی انصافیه بگویم .. من تمام سحر ها و افطارهای ماه رمضان امسال رو تنها بودم در حالیکه حتی یک چای هم برای خودم دم نکردم و در همه سحر ها و افطارها طعم دستهای مادرم کنارم بود..

قلب

 2-نیلوفر ( پاییزان )عزیزم.. سالروز تولدت  مبارک.قلب ...

3- شب قدر دیشبم  با شبهای قدر سالهای گذشته خیلی فرق داشت..دعای جوشن کبیر رو خوندم و تو هر فصلش یکی رو دعا کردم و هر فصلش رو تقدیم به کسی کردم..و هیچ دوستی رو جا ننداختم ..امیدوارم شما هم در دعاهاتون منو جا نندازید ..

قلب

4- تو شب قدر به یاد کسانی افتادم که روزگاری دلمو شکستند و به یاد کسانی افتادم که شاید ناخواسته دلشونو شکونده باشم..

 اونا رو نمیدونم ..اما خودم هر کاری میکنم..هر کاری میکنم..نمیتونم خرده های دلمو جمع کنم و بچسبونم..این کار برایم شدنی نیست..به پای دلشکستن هایم خیلی اشک ریختم اگر خرده های دلمو جمع کنم همه اشکام ناپدید شدند ..تو گوشه و کنارهای مختلف..نمیتونم پیداشون کنم..ای کاش میشد دلمو از ناراحتی هایی  که روزی روزگاری  برام بوجود اوردند جارو کنم..ببخشم و تا منو ببخشند..بزرگترین ارزویم همینه ای کاش بتونم دلمو از ناراحتی ها پاک کنم..