بیا پایین قدری پیش ما بنشین

ببین اینجا جا هست..

 انجا جا هست همه جا ..برایت ..جا هست..

بیا دستامونو بگیر و در گوشمون بگو..

 هر وقت دلمون شکسته شد..هر وقت ناامید شدیم ..هر وقت خسته شدیم 

 صداهامونو  میشنوی ؟؟ 

 اگر میشنوی!!

 حالا بازم توی گوشمون یواش جواب سوالمونو  بگو..

 پس چرا جواب نمیدی..؟؟

پ ن 1: در این تاریکی

پی کلمه ای میگردم

 که پیش پایم را روشن کند

پ ن 2 : نوشته متن  به  حال و روز الانم ربط نداره ولی هست همچین وقت هایی تو زندگیم  ..

 

( پ ن 1 و عنوان پست  از وبلاگ غیرممکن است  عباس حسین نژاد)