سلام..

 هر روز صبح که بیدار میشوم پا در اتاق روبرویم میگذارم و با نور گوشی روی تختش را نگاه میاندازم تا  ببینمش ...این نازنین برادر من..کنکور قبول شد..قلب ...

شهریور برایم سخت گذشت..انگار در روح و احساسم بهمنی امده..و من  سنگین نفس میکشم..خیالی نیست..همیشه راهی برای شروع دوباره پیدا میکنم.. 

 دنیا نمیتونه جای بدی باشه وقتی در ان عشق و مهربانی و احساس و عاطفه پیدا میشه...

 خوردن سیب ممنوعه ادم و حوا ما را در این عالم دون نیانداخته..این ما ادمها هستیم که دنیا را برای خودمان و دیگران سخت کرده ایم..ما هر چه که باشیم همیشه اینجایی که هستیم نیستیم شاید جهنمی که میگویند... اتش نداشته باشد اعمالمان اتشی میشود که با خود میبریم ..

 با کمی تاخیر نامزدی دوست خوبمان احسان عیوضی با تو خودش ..تولد رویا ی  دوست داشتنی ام  ( وقتی تو نیستی )و تولد مرحومه مغفوره عزیز و خوش ذوقم  و تولد مانای نازنینم را تبریک میگویم و امیدوارم زندگیشون غرق شیرینی باشه ..

پ ن : به مدت چند ماه هر چند وقت یکبار و گاهی دیر به دیر نت میایم .( به خاطر  یکسری مشغله ) ..زمانی هم که میام سعی میکنم به همه تون سر بزنم..