خیلی  جا  میخورم وقتی ادمهایی رو میبینم که پشت سر کسی بد میگویند ..بعد وقتی طرف رو میبینند طوری باهاش صمیمی و گرم رفتار میکنند انگار نه انگار ...

 جا میخورم..متاسف میشم..,من اگر از کسی ناراحت باشم نمیتونم پنهانش کنم ..بهش میگم ..تو رفتارم بهش نشون میدم ..اما به این شکل نمیتونم نقش بازی کنم .

 نمیدونم خدا اون بالا بالا ها از  داشتن چنین بنده  هایی چه حسی داره.. 

 عروس ماهی ها.. ;پرنده ها ..و ...و ...اصلا ادم اهنی ها هم در میونشون چنین پدیده ایی دارند ؟!..خدایا اگر ندارند..من از انسان بودنم  افتخاری ندارم.

وغمگینم از اینکه دوست منی و خوشحالیت ارزومه اما گوشمو پر از حرفهای ناقشنگ میکنی و روحم رو از بدگویی دیگران  ازرده  میکنی و دلمو سیاه میکنی  و اگر از دیگری بدی دیدی فقط فقط به خودش بگو.

پاییز

 میتونه برام فصل خوبی باشه وقتی سالگرد تولد برادرای مهربونم هست..

 عروسی خواهرم تو پاییز بود..

و قراره  عروسی برادر وسطی باشه و ...

 خوشحالم که عروسیش تو پاییزه..و حس خوبی داره همون برادر کوچولوی دیروزت رو قراره   به زودی تو لباس دامادی ببینی ..و برای عروسیش لباسی صورتی درست شبیه لباسهای پرنسس نقاشی های بچه گیهات بگیری که وقتی رنگش میکردی صورتیها از خط میزدن بیرون....

ارزوهایمان دیر یا زود شکل میگیرند..هر چند  سالها   بابتش صبر کنی..

 خدایا شکرانه پاییز هایم را با هیچ سجده طولانی  نمیتوانم  بجای اورم.. هر چند پاییز امسال یک غم عمیق و بزرگ دارم که گفتنی نیست..اما با این همه زیبایی بر یک غم خط میزنم هر چند بزرگ باشد..

 

 بعدا نوشت : برای اولین بار رودربایستی رو کنار گذاشتم و خیلی محترمانه از دوست عزیزم خواستم دیگه در  مورد دیگران پیش من بد نگه..فکر میکردم ناراحت میشه اونم بدون ناراحتی  فبول کرد واز این کارم خیلی راضیم.. 

و انارهای پاییز قابل چشم پوشی نیستند .. دقت کردی چقدر خدا ما رو دوست داشته  که انار  را هم برامون افریده..

...