مجبور میشوم

 به دورترین عزیزترینم

 با بلندترین صدا بیاندیشم ...

 

 

 پ ن 1 : منبع شعر بالا را نمیدانم...

پ ن2 : رمز مطلب پایین در ادامه مطلب ..


1234