ای هد هد  صبا به سبا  میفرستمت

 بنگر که از کجا به کجا میفرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم

زین جا به اشیان وفا میفرستمت

 در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

 میبینمت عیان و دعا میفرستمت

 هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

 در صحبت شمال و صبا میفرستمت

 تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

 جان عزیز خود به نوا میفرستمت ...

پ ن :خیلی این شعر حافظ رو دوست دارم..هدیه ایست برای  دوست    (دوستان عزیزم ببخشید کامنت دونی بسته است ..کامنت دونی پایین بازه )