به دوستم اس ام اس میدم :میتونی برام یک اس ام اس خوب بفرستی لازم دارم .چشمک

 برام میفرسته:جوک یا متن و اگه متن میخوای عشقولانه یا التماس دعا؟؟؟چشمک

 تا بخوام براش بنویسم هیچکدام !!  میبینم این اس ام اس رو برام داده

الهی هر انکه دوست مرا از من بگیرد شب سکته کند سحر بمیرد!!!تعجب نیشخند

 پ ن 1: چقدر خوشحالم تابستان با اون پاهای درازش و کفش های تنگش داره کم کم راهشو میکشه و کنار میره !!!

 پ ن 2 :بچه که بودم بخاطر قد و قامتم  همیشه مجبور بودم اخر صف وایستام  و اخر کلاس بشینم و از این بابت ناراحت بودم و حالا بخاطر قدم خوشحالم. ای کاش انزمان حکمت  ان  اخر نشستن ها را میدونستم و دل کوچکم غصه نمیخورد و ای کاش امروز حکمت خیلی چیزها را میدانستم تا فردا گله از غصه خوردنهای امروزم را نداشته باشم !! چشمک