تقریبا هم سن و سال بودیم بجز پوران دخت که 9 یا 10 سال از همه مون بزرگتر بود.

 --ورودی های سال اول دانشکده امو میگم!

 یه دختر سبزه که اصلا به قیافه اش نمیخورد ازمون بزرگتر باشه !

 -حالا 8 سال از فارغ التحصیلی همه مون میگذره .

و پوران دخت یک خانوم دکتره که تو یکی از دانشگاههای معتبر کشور تدریس میکنه.


 پوران دخت تو بدترین شرایط دکتراشو گرفت !!!و تو کلاسمون جز 4 دختری بود که به این مرحله رسید.قلب

پ ن 1: همه پیشرفت زندگی تو درس نیست زمینه های دیگر را هم میشه امتحان کرد.

 پ ن 2 :عقب موندن از هم سن و سالامون بهانه خوبی برای تلاش نکردن نیست. چشمک

 بعدا نوشت: پوران 9 سال پشت کنکور زمان ما مونده بود 

و اینطوری با تلاشش روی کنکور را  کم کرد محققان میگویند بهترین سن ازدواج برای دختران 18 تا 24 سالگیه ما که چند ساله پشت کنکور ازدواجیم بعد یک ازدواج خوب و موفق بایستی روی چی رو کم کنیم ؟(نمیدونم این دو با هم ربط داشت یا نه ؟؟اما  دلم خواست ان را با دغدغه   خاص ربط دهم ).