سال نود تصمیم  گرفته ام تا جایی که میتوانم متفاوت از دهه هشتاد زندگیم باشم .

 از خدا پنهان نبود که دهه هشتاد بر من سخت گذشت تمام گلهای ارزوهایم خشک شدند و در استانه سال نود در خانه تکانی عظیم زندگیم با خاک انداز همه را دور ریختم .

 یک عالمه احساس  یک عالمه شوق های پر پر شده .

 و من با صبر و سکوت و ...

 تنها با شرایط وفق داده شدم . 

و سلام بر دهه نود زندگیم .

..........................

پ ن 1: به اولین کامنت گذار اولین پست سال نودم سلام ویژه میگویم . 

 پ ن 2: سال نودتون به خوشی باشه .

 پ ن 3 :موقع سال تحویل بیدار بودم و فاصله ام تا سفره هفت سین زیاد بود دو نفر جلوم خوابیده بودند  سه نفرمون داشتیم چرت میزدیم و من به صورت بچه کوچولوی معصومی که خوابیده بود زل زده بودم داشتم برای همه دعا میکردم .

پ ن 4 : ربط عنوان متن با خود متن اگر گفتید چیه ؟