\تقدیم به بانو ( لینک بانو تو لینکدونیم هست )!!که عروسیش نزدیکه!!

بانو اولین وبلاگی هست که به محض ورود به نت بهش سر میزنم !چشمک

-ققنوس شکر شکن به عشرت عشاق رقص کنان میاید .

-بانو چکاوک چشم مشکی ام با مو های رها به ملک مهر ورزی میاید 

-مطرب به مقدم او تصنیف دگر زند و ساقی و می خور با می دگر ایند .

-تا من سرکشم جرعه ای از ساغر و پیمانه اش  

 پ ن : از خواننده های خاموش وبلاگ بانو هستم .

-----------------------

یک هنر دستی بسیار زیبا رو به بهترین دوستم بخشیدم...

چون باهاش واقعا  خوشحال میشد.

 دل کندن از اون هدیه سخت بود اما دیدن ناراحتی اون دوست سختتر!!!

 مدتها دستم بود و تو زندگیم تاثیری نداشت دلم خواست تاثیرشو دوستم هم امتحان کنه!!