رفته بودم یکی از این فروشگاههای رفاه..

یک جعبه کوچولویی توجه ام  را جلب کرد روشو خوندم ببینم چی نوشته !!!

 یکهو انگار برق گرفت منو !!

 پرتش کردم اونور..

 فکر میکنید چی میتونست باشه !!!؟

 و استغفر ا..گویان دور شدم.

دویم اینکه یه مدته موقع مسواک زدن حواسم میره جای دیگه..

 وسطاش متوجه میشم ای وای این اصلا مسواک من نیست..

 بعدش دیگه معلومه

میشویم  دهن مو با دهن شویه ..و چند بار اب کشیدن.

 مسواک فرد دیگر را فورا اب میکشم و خشک میکنم و اثار جرمو از بین میبرم..

...یعنی حواسم کجا میتونه بره اونم موقع مسواک زدن ؟؟

 


  


جواب معما:یک کرم مرطوب کننده کوچولوی گران قیمت بود!!!