مشتم رو باز کردم تو رو ببینم تو دستم...

مثل پروانه پرواز کردی...

 این قسمتو از وبلاگ پاتریس انلاین برداشتم چون حکایت امروزم بود...

...امروز گوشه تاریک اتاقم کمی غمگینم فردا اگه خدا بخواد  تو شهر مورد علاقه ام و با عزیزانم دارم با زندگی می خندم ..