دل من عاطفه را میفهمد...

از همه دوستانی که با زنگ ..پیامک..کامنت عمومی و خصوصی..و در نوشته هاشون منو شرمنده محبتاشون کردند سپاسگذارم.قلب

 پ ن : باران بهانه ای بود

 که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی

کاش نه کوچه انتهایی داشت و

نه باران بند می امد.

/ 0 نظر / 16 بازدید