سرود مجلس ما ذکر خیر توست...

ای هد هد  صبا به سبا  میفرستمت

 بنگر که از کجا به کجا میفرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم

زین جا به اشیان وفا میفرستمت

 در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

 میبینمت عیان و دعا میفرستمت

 هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

 در صحبت شمال و صبا میفرستمت

 تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

 جان عزیز خود به نوا میفرستمت ...

پ ن :خیلی این شعر حافظ رو دوست دارم..هدیه ایست برای  دوست    (دوستان عزیزم ببخشید کامنت دونی بسته است ..کامنت دونی پایین بازه )

/ 0 نظر / 4 بازدید