مذهب...

در کتابهایی که راجع به مذهب من هست امده..در هر ماه قمری که روز دوشنبه اولش باشد ..( مثل همین ماه رمضان ..که داره میاد  و اتفاقا دوشنبه هم میاد )ختم سوره واقعه خیلی خوبه.بدین طریق که روز اول یک مرتبه و روز دوم دو مرتبه و روز سوم سه مرتبه و به همین ترتیب تا 14 روز که روز اخر 14 بار خوانده شود .

پ ن 1 : باشد که بهترین واقعه زندگیمون اتفاق بیفته 

 

 

 پ ن 2 :من سالها نماز خواند ه ام ..بزرگترها میخواندند من هم میخواندم..در دبستان ما را برای نماز به مسجد میبردند ..روزی در مسجد بسته بود ..بقال سر گذر گفت :نماز را بر روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید !!

 مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی انکه خدایی داشته باشم .. ( از کتاب هنوز در سفرم سهراب سپهری )

پ ن 3 : امروز صبح ..و عصر امروز . برایم تفاوتش از زمین تا اسمان بود ..و  اگر ارامشی که عصر از خدا هدیه گرفتم  نبود ..دنیا وجدان درد بزرگی میگرفت اگر وجدان داشت..

 پ ن 4 : کامنت دونی پایین بازهقلب 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید